Får vi en juste valrörelse 2018?

Ann-Sofie Hermansson

Henrik Ekengren-Oscarsson

Lars Näslund

Magnus Berntsson

Douglas Torén

Gunilla Grahn-Hinnfors, moderator

 

Politiker, media, näringsliv och statsvetare diskuterar hur samhällets parter kan bidra till en demokratisk valrörelse 2018. Hur vi får en valrörelse med mer fokus på sakfrågor och mindre på det politiska spelet? Förs debatterna på sociala media eller är det traditionella torgtal vi kommer få se? Vilket ansvar tar samhällets aktörer kopplat till upprätthållandet av vår demokrati och det offentliga samtalsklimatet?