Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Karin Linder, generalsekreterare, moderator, Svensk biblioteksförening

Christina Persson, utredare, Kungliga Biblioteket

Ola Pilerot, universitetslektor, Högskolan i Borås

Katarina Michnik, universitetsadjunkt, Högskolan i Borås

Anna-Karin Albertsson, bibliotekschef, Varbergs stadsbibliotek

Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig, Kulturdepartementet (MP)

Markus Lagerquist, politiskt sakkunnig, kulturutskottet (M)