Från usch till resurs – så räddar vi världen från nästa världssvält

Anita Pettersson, docent i resursåtervinning, Högskolan i Borås

Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten

Inge Johansson, verksamhetsledare för Waste Refinery, RISE

Jan Svärd, VD, EasyMining Sweden AB

Moderator: Fredrik Berling