Hälften läkare, hälften civilingenjör – är hybridutbildningar svaret på nya krav inom sjukvården?

Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola

Agneta Holmäng, dekan, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anders Carlberg, FoUU-chef, Västra Götalandsregionen

Charlotta Gummeson, VD, Sahlgrenska Science Park

Emma Holmström (på film), operationssjuksköterska, robotassistent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Justin Schneiderman (på film), forskare,docent,universitetslektor, MedTech West, Chalmers, Göteborgs universitet

Moderator: Anders Goliger