Hållbara, attraktiva städer är Sveriges främsta konkurrensfördel – hur utvecklar vi dem?