Hållbara och ohållbara IT-system. Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?

Björn Lundell, professor i Datavetenskap, Högskolan i Skövde

Göran Westerlund, digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun

Arman Borghem, it-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Daniel Bäckström, Riksdagsledamot, Centerpartiet

Moderator: Ulf Nylén