Har Sverige råd att vänta på tåget?

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen (M)

Karin Svensson Smith, trafikskottets ordförande, Miljöpartiet

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad (S)

Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen

Anne-Marie Pålsson, docent nationalekonomi, Lunds universitet

Moderator: Stefan Gustafsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren