Havets möjligheter – innovationer och hållbar blå tillväxt

Sofie Allert, vd, Swedish Algae Factory

Henrik Pavia, prof. marin ekologi, Göteborgs universitet

Lena Gipperth, prof. miljörätt, Göteborgs universitet

Fredrika Lagergren, vicerektor för samverkan, Göteborgs universitet

Bo Norrman, innovationsrådgivare, Chalmers

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen

Moderator: Lillemor Lindgren, Innovatum