Hur blir Sverige en digital nation i framkant?

Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer, Näringsdepartementet

Amer Mohammed, head of digital innovation, Stena Line

Johanna Snickars, kommunikationschef, Microsoft

Ulf Melin, professor management och engineering, Linköpings Universitet

Fredrik Hörstedt, vice rektor nyttiggörande, Chalmers

Ann-Sofie Axelsson, biträdande professor och akademichef, Högskolan i Borås

Ulrika Lundh Snis, Universitetslektor, Högskolan Väst

Moderator: Fredrika Lagergren, vicerektor för samverkan, Göteborgs Universitet