Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer?

Medverkande: