Hur klimatsmart kan Sverige bli?

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, (MP), Finansdepartementet

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande, (M), Västra Götaland

Helene Samuelsson, chef kommunikation och public affairs, Preem

Fredrik Hedenus, docent, Chalmers

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Göteborgs Stad

Moderator: Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige