Hur mår svensk demokrati och vem styr valrörelsen?

John Severinson, ansvarig Media Partnership, Facebook

Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, Västra Götaland

Jeanette Gustafsdotter, VD, TU

Johan Martinsson, föreståndare för SOM-institutet, Göteborgs universitet

Moderator: Gunilla Grahn-Hinnfors, biträdande näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren