Hur skapar vi en megaregion som ökar vår innovations- och attraktionskraft på en global arena?