Kan utbildning minska digitalt utanförskap bland äldre?

Medverkande: