Minskar polariseringen mellan stad och landsbygd med bättre platsutveckling?