Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?

Anders Wijkman, samhällsdebattör

Caroline Andermatt, VD, Myrorna

Cecilia Tall, generalsekreterare, TEKO

Jan Bertoft, generalsekreterare, Sveriges Konsumenter

Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, Miljöpartiet

Susanne Nejderås, verksamhetschef, Smart Textiles

Moderator: Fredrik Berling