När stat och stad bråkar tar stadsutvecklingen smällen

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Västra Götalands Län

Peder Hallkvist, Stadsarkitekt, Örebro Kommun

Andreas Rydbo, VD, AF-Gruppen Sverige

Anna Holmqvist, Planchef, Malmö Stad

Johan Lundin, Arkitekt/ Kontorschef, White Arkitekter

Susanne Åkesson, Politisk sakkunnig hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Näringsdepartementet

Jörgen Einarsson, regionchef, Trafikverket

Moderator: Gunilla Grahn-Hinnfors, Ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren