Näringslivets samhällsinvesteringar – till vilken nytta?

Alexandra Laurén, vice VD, Skanska Sverige AB

Trevor Graham, VD, Urbanisland AB / Urban Innovation Lab

Anja Skans, Hållbar Affärsutveckling, Skanska Sverige

Shahbaz Khan, Kommunalråd Göteborg, (S)

Petra Elio Serti, Utbildningsledare, Angeredsutmaningen