Politiker, medborgare och media i det nya demokratiska landskapet – vad kräver framtiden av oss?