Samhällsutveckling och digitalisering i rasande fart – hur lockar vi rätt kompetens till regionen?