Samverkan vid produktion – outnyttjad potential

Claes Redberg, andre vice ordf., Miljönämnden, Västra Götalandsregionen

Björn Siesjö, juryledamot WIN WIN Award, stadsarkitekt, Göteborgs Stad

Ann-Sofie Granzell, ordförande CirEko, hållbarhetsstrateg, Smart Planet Business AB

Maria Strömberg, chef för kluster och innovation, Business Region Göteborg

Moderator: Malin Aghed, Camino magasin