Sidotjänstgöring för ST-läkare – Fyller vi vakanser eller förbättrar vi nära vård?

Jonas Andersson, Ordförande Hälso- sjukvårdsstyrelsen, (L) Västra Götalandsregionen

Heidi Stensmyren, Ordförande, Sveriges läkarförbund

Stefan Lindgren, Ordförande, Svenska Läkaresällskapet

Emma Spak, Samordnare för nära vård, SKL

Agneta Karlsson, Statssekreterare, (S) Socialdepartementet