Själen och skälen – är gammalt mer värdefullt än nytt när vi omvandlar våra städer?

Marie Östh Karlsson, Kommunstyrelsens ordförande, Mölndals Stad

Bjarne Fjellanger, VD, MölnDala Fastighets AB

Annelie Bjerkne Gerdin, Projektutvecklare, MölnDala Fastighets AB

Björn Marklund, Samhällsbyggnadschef, Mölndals Stad

Ulrika Bergström, VD, Nyréns Arkitekter AB

Evelina Johansson, Processledare hållbarhet, Älvstranden Utveckling AB

Gunilla Grahn-Hinnfors, Ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Bernt-Olof Gustavsson, Senior rådgivare och partner, NCM Development