Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?

Karin Svensson Smith, ordförande i Riksdagens trafikutskott, Miljöpartiet

Jessica Rosencrantz, viceordförande i Trafikutskottet, Moderaterna

Tord Hermansson, Director Research & External Contracts, Volvo Car Group

Malin Andersson, enhetschef Utveckling och internationellt, Göteborgs stad

Frances Sprei, forskare, Chalmers

Elna Holmberg, föreståndare, Swedish Electromobility Centre

Fredrik von Corswant, förståndare Revere, Chalmers

Moderator: Johan Wester