Staden som motor och arena för innovativ hållbar stadsutveckling

Anders Sandoff, organisationsforskare, Göteborgs universitet

Christer Forsberg Philip, bitr. it-direktör, Stockholms stad

Lena Wetterskog Sjöstedt, chef hållbarhetskansliet, Malmö stad

Peter Berggren, direktör Stadshus AB, Göteborgs stad

Anna-Karin Stoltz Ehn, processledare för samverkan innovationsplattformarna, RISE

Moderator: Pernilla Glaser, projektledare, RISE