Sveriges utveckling och opinionsläget – svenska folkets bild