Testbäddar för marin innovation – så når vi hållbar blå tillväxt

Lillemor Lindgren, Verksamhetsansvarig internationella program, Innovatum

Lena Gipperth, Föreståndare Centrum för hav och samhälle, Göteborgs universitet

Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Martin Wänblom, VD, Innovatum

Kerstin Hindrum, Sektionschef, RISE, Maritime Research

Karin Andersson, Professor i maritim miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola

Anders Carlberg, Avdelningschef Forskning, utveckling & utbildning, Västra Götalandsregionen