Testbäddar – verktyg för att möta städers utmaningar och samtidigt skapa internationell lyskraft?

Niklas Johansson (S) stadssekreterare, Näringsdepartementet

Lars Hjälmered, ledamot, (M), Riksdagen

Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, (S), Göteborgs Stad

Fredrik Hörstedt, vice rektor, Chalmers Tekniska Högskola

Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande, Vinnova

Lars Stenqvist, CTO, Volvo Group

Pia Sandvik, CEO, RISE

Mats Fägerhag, CEO, CEVT

Moderator: Maria Strömberg, Business Region Göteborg

Moderator: Peter Berggren, Stadshus AB