Tvärvetenskap är framtiden – men hänger universiteten med?

Ylva Norén Bretzer, Lektor, Samordnare Mistra Urban Futures, Förvaltningshögskolan/ Göteborgs universitet

Göran Finnveden, Prof. miljöstrategi och analys, Ordf. för arbetet med att främja hållbar utveckling, UKÄ, KTH

Louise Jansson, Student sustainability coordinator, Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling/ Göteborgs universitet och Chalmers

Louise Karlberg, Centerchef, Stockholm Environment Institute

Henrietta Palmer, konstnärlig Prof. stadsbyggnad, vice vetenskaplig chef Mistra Urban Futures, Chalmers