Urbana stationssamhällen – raka spåret mot en hållbar region?

Ann Legeby, Tekn Dr och Forskare, KTH Arkitekturskolan

Anna Johansson, Styrelseordförande, Mistra Urban Futures, fd Infrastrukturminister

Pontus Gunnäs, Regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Ulf Ranhagen, Tekn Dr, Gästforskare, Prof emeritus, Mistra Urban Futures, KTH, Chalmers

Åsa Lindborg, Stadsarkitekt, Planchef, Stenungsunds Kommun

Moderator: Maria Sigroth, Planeringschef, Göteborgsregionen