Var tar det stopp? Fungerar stadsplaneringsverktygen för att utveckla staden socialt hållbart?

Ahmed Abdirahman, näringspolitisk expert integration, Stockholms Handelskammare

Martin Grander, doktorand, Malmö universitet

Evelina Johansson, processledare hållbarhet, Älvstranden Utveckling AB

Johan Löfstrand, ledamot, (S), Riksdagen

Henrik Kant, stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad

Marie Linder, förbundsordf., Hyresgästföreningen

Shahbaz Khan, kommunalråd, (S), Göteborgs Stad

Emmyly Bönfors, ersättare idrotts- och föreningsnämnden, (C), Göteborgs Stad

Johan Löfstrand, (S), gruppledare och vice ordförande, Civilutskottet

Moderator: Lars Mogensen