Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område?

Medverkande: