Varför är informationssäkerhetsarbetet inte ett prioriterat område?