Varför ska 1958 sätta käppar i hjulet för ett hållbart resande?

Karin Svensson Smith, ordförande Trafikutskottet, (MP), Riksdagen

Lena Malm, 2:e vice ordf. Kollektivtrafiknämnden, (S), Västra Götalandsregionen

Pontus Lindberg, 2:e vice ordf. Regionala utvecklingsnämnden, (M), Region Skåne

Gustav Hemming, Miljö-, regionplane- och skärgårdslandstingsråd, (C), Stockholms läns landsting

Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket

John Hultén, Föreståndare, K2