Integritetspolicy – så behandlar Västsvenska Arenan personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde GDPR i kraft. Det är en ny EU-gemensam lag som ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

 

Västsvenska Arenan värnar om våra intressenters personliga integritet. Det ska vara tydligt vilka personuppgifter som vi behandlar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du som individ har.

Exempel på vanligt förekommande personuppgifter som vi behandlar är namn och e-postadress, för följande ändamål:

  • Utskick av nyheter, inbjudningar och information angående Västsvenska Arenans verksamhet och kommande seminarier och andra events.
  • Tillhandahållande och administration av konferenser eller andra events som du anmält dig till eller deltar i.
  • Vi publicerar också personuppgifter på Västsvenska Arenans hemsida och i andra sociala kanaler, t ex när vi arrangerar seminarier med deltagare i panelen. I samband med våra seminarier gör vi också livesändningar, som läggs upp på hemsidan. Vi informerar alltid om dessa livesändningar innan arrangemanget börjar filmas.

 

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som följer av GDPR och vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för något annat syfte än ovanstående. Har du några frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du alltid kontakta projektledaren för Västsvenska Arenan.

 

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Vi kan ha fått in dina personuppgifter på olika sätt. Det kan antingen vara du själv som lämnat dem till oss för att du visat dig intresserad av Västsvenska Arenan och vår verksamhet. Ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än du själv, exempelvis din arbetsgivare. Vi kan till exempel ha hittat din mejladress på ditt företags eller din organisations hemsida, sett den i en publikation eller från andra offentliga källor. Vi kan ha fått ett tips från någon att du är en person som är intresserad av frågor som vi driver. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som kan identifiera en levande person.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera etc.

Ett viktigt krav i den nya lagstiftningen är att den som behandlar personuppgifter ska kunna visa att man följer bestämmelserna i lagen. Det gäller oavsett om man behandlar personuppgifterna själv eller om man överlåter behandlingen till en samarbetspartner. Därför tecknar Västsvenska Arenan personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som på något sätt behandlar personuppgifter. Detta skulle till exempel kunna röra sig om en underleverantör som hjälper till med e-postutskick av inbjudningar eller liknande. Den personuppgiftsansvarige har ansvaret för att alla personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Eftersom Västsvenska Handelskammaren är projektkansli för Västsvenska Arenan använder vi oss ibland av Västsvenska Handelskammarens leverantörer. Det är då Västsvenska Handelskammaren som har tecknat personuppgiftbiträdesavtalet.

För information om hur de åtta parterna om ingår i Västsvenska Arenan behandlar sina personuppgifter, vänligen kontakta respektive organisation.

Chalmers, Göteborgs Universitet, Göteborgs Stad, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Västsvenska Handelskammaren, Västra Götalandsregionen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av Västsvenska Arenan för framtida utskick av inbjudningar etc. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill få fler utskick.

Kontakta oss