Sveriges utveckling och opinionsläget –svenska folkets bild

Hur ser svenska folkets bild ut av vart Sverige är på väg? Vilket förtroende har de för politiker och för samhällsinstitutioner? Och vilka samhällsproblem är de viktigaste?

 

Hur ser svenska folkets bild ut av vart Sverige är på väg? Anser människor att Sverige är på väg åt rätt håll eller åt fel håll och vilka är de grupper som har en negativ respektive positiv bild? Seminariet tar upp ett axplock indikatorer på människors bild av utvecklingen inom viktiga områden som ekonomi, förtroende för politiker och samhällsinstitutioner m.m samt mellan vilka grupper i samhället som de största skillnaderna finns vad gäller bilden av det svenska samhället.

Seminariet gör även en djupdykning i vilka frågor och samhällsproblem som svenska folket tycker är viktigast och hur detta har förändrats över tid, samt i medborgarnas åsikter om politiken inom några av de viktigaste områdena som miljö- och klimat samt invandring och integration. Seminariet presenterar resultat från den senaste nationella SOM-undersökningen.

 

När: 2019-07-01 10:30-11:15

Var: Västsvenska Arenan, Havet

Arrangör: Göteborgs universitet

Medverkande

Johan Martinsson

Docent i statsvetenskap och föreståndare för SOM-institutet , Göteborgs universitet