Blir natur- och kulturarvet mer levande om det är digitalt?

Vi har åtagit oss att skydda och trygga vårt natur- och kulturarv och digitalisering förs ofta fram som en lösning. Men hur undviker vi att digitalisering inte bara blir ytterligare en form av magasinering eller dokumentation. Är berättande via dataspelsteknologi en möjlig lösning?

 

Genom Sveriges anslutning till Agenda 2030 har vi åtagit oss att arbeta för hållbara städer och samhällen. I detta ligger att vi ska skydda och trygga vårt natur- och kulturarv.

Att använda digital teknik för att nå målet kan vara en lösning. Men blir ett natur- eller kulturarv verkligen mer tillgängligt och tryggat bara för att kunskapen om det förmedlas digitalt? Riskerar inte en digitalisering bara att bli ytterligare en form av dokumentation där information om stenyxor och naturvärden förpackas i fackmannamässig men digital form.

Vid det här seminariet diskuterar vi hur vi ska levandegöra vårt natur- och kulturarv och undvika att digitalisering bara blir ytterligare ett magasinerande eller dokumenterande. Samtidigt synar vi olika exempel på hur dataspelsteknologi kan användas i arbetet.

Exemplen kommer från projekt inom Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg (KASTiS) samt kommunikationsprojektet ”Här finns liv”, som är knutet till Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

När: 2018-07-04 09:00-10:00

Var: Havet

Arrangör: Högskolan i Skövde

Medverkande

Lars Vipsjö

lektor i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde

Sofia Guldbrand

processledare för näringsliv, Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Moderator: Johanna Nylander

Ansvarig samhällsfrågor, dataspelsbranschen