Den stora utmaningen: Bättre samordning för patientens skull

Svensk vård och omsorgs största utmaning är bristande samordning mellan kommun, primärvård och sjukhus. Även OECD konstaterar detta. Hur åstadkommer vi en bättre samordning ur patienters och brukares perspektiv?

 

Inom svensk hälso- och sjukvård finns en omfattande specialiserad vård, ett stort antal vårdgivare i primärvården och många kommunala aktörer. Myndigheten för vårdanalys bedömer att en miljon människor i Sverige har behov av insatser från flera aktörer. Endast drygt hälften av patienterna upplever att de får den samordning de behöver.  

Trots mängder av regleringar och försök till lösningar lyckas vi i regel dåligt. Det får negativa konsekvenser för patienter, närstående, medarbetare och skattebetalare.  

Vad behöver samordnas bättre?
Vad är det som brister?
Förklaras problemen av ett stort antal aktörer runt patienterna?
Beror det på organisationskultur och stuprörstänkande som inte tar hänsyn till patienterna?
Förklaras problemen av att verksamheterna är överbelastade?
Är lagstiftningen med hinder att dela information över huvudmannagränser problemet?
Eller beror den bristande samordningen på en kombination av allt detta? 

När: 2019-07-02 14:15-15:00

Var: Västsvenska Arenan, Havet

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande

Hans Winberg

Moderator, Leading Health Care

Jonas Andersson

Regionråd Västra Götalandsregionen, Liberalerna

Erik Slottner

Borgarråd och ordförande i äldrenämnden, Stockholms stad, Kristdemokraterna

Patrik Sundström

Programansvarig e-hälsa, Sveriges Kommuner och Landsting

Hans-Inge Persson

företrädare för patient- och närstående

Jan Eriksson

programchef, Västra Götalandsregionen