Elektrifiering av transportsystemet – Västsverige accelererar!

Eldrivna transporter är nödvändigt för ett fossilfritt Sverige. Det kräver kraftfullt och snabbt agerande. Vi behöver bättre laddinfrastruktur, bättre samarbete inom energisystemet och att fordonsindustrin ställer om. Den tekniska utvecklingen går snabbt – men hänger Sverige med?

Behovet av transporter ökar i takt med urbaniseringen, samtidigt är klimatförändringarna en stor utmaning. Vad krävs för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland?  

En viktig nyckel för att nå klimat- och energimål är elektrifiering av transporter.  

Den tekniska utvecklingen går snabbt och eldrivna transporter ökar i hela världen – men hänger Sverige med?  

Vi står inför en omställning när det gäller både användning och produktion av den nya tekniken. Hur ser vi till att Sverige leder denna utveckling? Hur kan vi samverka och vad måste göras? Aktörer i Västra Götaland har både viljan och förutsättningarna att gå före i omställningen mot en elektrifiering av transportsystemet – för transportsektorn och svensk konkurrenskraft. 

Ingen aktör kan ensam driva frågan. Det krävs ett tydligt agerande, en samsyn och en gemensam samverkan. Detta måste ske på lokal, regional, nationell nivå och i samklang med en omvärld som förändras. 

 

Seminariet är uppdelat i tre block. Politikerpanel: Visioner för genomförande till 2030, Näringslivets ambitioner för att öka takten och uppskalning samt panel med offentliga kravställare och utvecklare.

När: 2019-07-01 14:15-15:45

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

Medverkande

Anders Danielsson

landshövding, Västra Götaland

Kristina Jonäng

(C), ordf. Regionala Utvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Axel Josefson (M)

ordf kommunstyrelsen, Göteborgs Stad

Helene Hellmark Knutsson

(S), vice ordf. Näringsutskottet, Sveriges Riksdag

Magnus Jacobsson

(KD), andre vice ordf. Trafikutskottet, Sveriges Riksdag

Grith Fjeldmose

(V), Kommunstyrelsen, Göteborg Stad

Karin Svensson

Vice President Group Public Affairs, AB Volvo

Mårten Levenstam

Senior Vice President, Volvo Cars

Erik Lewenhaupt

Hållbarhetschef, Stena Line

Sandra Hansson

Director Service and Aftermarket Development, Alelion

Stefan Engdahl

Direktör planering, Trafikverket

Ulrika Bokeberg

Chef kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen

Alf Engqvist

VD, Göteborg Energi

Stefan Eglinger

Trafikdirektör, Göteborg Stad

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör, Göteborg Stad

Jakob Lagercrantz

Moderator, Agenda 2030-sekretariatet

Maria Strömberg

Moderator, Business Region Göteborg