Framtidens arbetsmarknad – bättre matchning med regionalt ansvar!

Arbetsmarknadsutredningen vill ge de regionalt utvecklingsansvariga ett tydligare mandat i kompetensförsörjningsfrågor. Hur fungerar det regionala kompetensförsörjningsarbetet idag? Vad innebär ett utökat mandat för regionerna?

 

Den svenska arbetsmarknaden lider av kompetensbrist. Arbetsgivares rekryteringar misslyckas eller uteblir på grund av svårigheter att hitta kandidater med rätt utbildning eller arbetslivserfarenhet. Samtidigt står en grupp arbetssökande långt ifrån arbetsmarknaden. Dessa utmaningar behöver hanteras.  

Arbetsmarknadsutredningen vill skapa en stabil struktur för det regionala kompensförsörjningsarbetet. Det innebär en långsiktig samverkan mellan berörda aktörer för att bättre hantera förändringar som exempelvis mottagande av nyanlända eller större varsel.  

Redan idag har regionerna ett utökat regionalt ansvar för kompetensförsörjningsfrågor. Västra Götalandsregionen och Region Skåne är redo att axla ett än större ansvar för arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor. 

Hur fungerar det regionala kompetensförsörjningsarbetet idag? Vad innebär ett utökat mandat för regionerna? Vilka fördelar och utmaningar ser panelen med regionernas utökade mandat?  

När: 2019-07-01 13:00-13:45

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Västra Götalandsregionen och Region Skåne

Medverkande

Kristina Jonäng

Ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, Centerpartiet

Bijan Zainali

Andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen, Socialdemokraterna

Anna Jähnke

Regionråd Region Skåne, Moderaterna

Gustaf Rehnström

Moderator , Sveriges Kommuner och Landsting

Johan Abrahamsson

kommunstyrelsens ordförande, Mariestads kommun (M)