Från bostadsbrist till bostadslist

Bygga om, bygga till, hyra ut. Så kan vi använda det befintliga beståndet av bostäder smartare. Bostadsbristen är ett gissel för både enskilda individer och näringslivet. En del av lösningarna finns i det redan byggda.

Under det här seminariet samlar vi och värderar idéer för att på kort sikt få fram fler bostäder.

Det finns flera hinder för att skapa nya bostäder ur de som redan finns. Det kan handla om byggregler, kommunala tillstånd, skatteregler eller en ovilja att släppa in andra i sin privata sfär. Samtidigt bor många i Sverige på stor yta. Västsvenska Handelskammaren vill undersöka möjligheterna att snabbt öka antalet bostäder genom att dela mera.

När: 2019-07-01 11:45-12:30

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Västsvenska Handelskammaren

Medverkande

Gunilla Grahn-Hinnfors

moderator, Västsvenska Handelskammaren

Tanja Rasmusson

näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Tobias Olsson

förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Anders Sjelvgren

Generaldirektör, Boverket

Emma Hult

Riksdagsledamot och ordförande i civilutskottet, Miljöpartiet

Marina Fritsche

Regionchef Göteborg, Wallenstam AB