Hållbara, attraktiva städer är Sveriges främsta konkurrensfördel – hur utvecklar vi dem?

Regeringen har genom Boverket tillsatt en riksarkitekt som ska arbeta med de arkitekturpolitiska målen från nationellt håll. Vilka utmaningar och möjligheter finns i arbetet med att skapa attraktiva livsmiljöer i våra städer? Vad visar forskningen, och vad säger medborgarna och näringslivet?  

 

Bilden av Sverige är oerhört stark internationellt och många lockas att flytta hit på

Bilden av Sverige är oerhört stark internationellt och många lockas att flytta hit på grund av vårt öppna samhälle, tillgänglighet och billigt boende. Samtidigt visar undersökningar att den upplevda bilden av Sverige inte stämmer överens med den förväntade. Vid sidan av det här växer utmaningarna på den svenska boendemarknaden, samtidigt som det byggs mycket. Frågorna ligger högt upp på den politiska agendan, men behöver aktualiseras och samordnas ännu mer på nationell nivå. För att tydliggöra det här har regeringen genom Boverket för första gången tillsatt en riksarkitekt med uppdrag att arbeta med de arkitekturpolitiska målen från nationellt håll. Frågan är hur detta arbete ska gå till samt vilka utmaningar och möjligheter som finns för att skapa attraktiva livsmiljöer i landets städer. Hur ser riksarkitekten på det och vad säger forskningen, medborgarna?

När: 2019-07-01 09:15-10:00

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Västsvenska Arenan

Medverkande

Johan Trouvé

VD, Västsvenska Handelskammaren

Henrik Kant

Stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs stad

Helena Bjarnegård

Riksarkitekt, Boverket

Anna-Johanna Klasander

Forskningschef, White

Ulrika Bokeberg

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef, Västra Götalandsregionen

Gunilla Grahn-Hinnfors

moderator, Västsvenska Handelskammaren

Helena Olsson

chef stadsutveckling och samhälle, Fastighetsägarna

Marie Linder

förbundsordförande, Hyresgästföreningen