Hållbara och ohållbara IT-system: Hur kan svenska myndigheter behålla kontrollen över sin data?

Demokratin behöver en förvaltning som har kontroll över samhällets data. Under det senaste året har dock flera myndigheters anskaffning av IT-system gått fel, vilket har granskats av media. Hur kan vi undvika riskfylld inlåsning i IT-system och därmed bristande kontroll över samhällets viktiga data?

 

Demokratin behöver en digitaliserad förvaltning som har kontroll på samhällets data. Detta ställer stora krav på anskaffning av konkurrensneutrala och innovativa IT-system som möjliggör en hållbar förvaltning av data under lång tid. Stora krav ställs också på representation och långsiktig förvaltning av data, samt kontroll på de verktyg som krävs för att oförvanskat kunna tolka och återanvända data.

Flera studier visar att organisationers agerande vid anskaffning av IT-system ofta leder till problematisk inlåsning och oönskade beroenden. Konsekvensen blir att många organisationer saknar kontroll på sin data och de IT-system som används. Frågan är om det idag finns företag och offentliga organisationer som bygger en verkligt hållbar digital förvaltning.

Välkommen till ett rundabordssamtal där vi frågar oss hur organisationer kan arbeta med hållbar digitalisering och förvaltning av viktiga data. Vi utgår från forskning som bedrivs vid Högskolan i Skövde.

 

När: 2018-07-06 10:30-11:30

Var: Skogen

Arrangör: Högskolan i Skövde

Medverkande

Ulf Nylén

Ledningskommunikatör, Högskolan i Skövde, moderator

Björn Lundell

professor i datavetenskap, Högskolan i Skövde

Göran Westerlund

digitaliseringsansvarig/CDO, Alingsås kommun

Arman Borghem

it-upphandlare, Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet