Hur blir Sverige en digital nation i framkant?

Sverige har sedan 1 år en digitaliseringsstrategi och sedan 6 månader en nationell Chief Digital Officer. Vid detta seminarium diskuterar akademin, det offentliga och näringslivet digitaliseringens påverkan på samhället med Sveriges CDO. En rapport presenteras som lyfter utmaningar och möjligheter.

 

Alla är nog överens om att ett skifte från manuellt till digitalt är mycket positivt, men frågetecknen är många. Är en omfattande digitalisering nödvändig? Kan alla samhällets parter ställa om till en digital verksamhet? Vad händer med sekretess och integritet när personuppgifter och känslig information lämnas över till det digitala molnet eller utomstående databaser? Vilka kompetenser behövs på framtidens mer eller mindre digitala arbetsmarknad? Den digitaliseringsomställning som samhället genomgår är den mest omvälvande förändringen sedan industrialiseringens intåg i början av 1900-talet. Som med de flesta förändringar är det först efteråt slutsatser kan dras av dess konsekvenser och vetskapen om att de faktiskt ägt rum. Digitalisering går fort och det är troligen därför dess förändring på samhället blir så analyserad och diskuterad under resans gång. Vid detta seminarium diskuterar näringslivet, akademin och det offentliga med Sveriges CDO hur digitaliseringen påverkar dem.

När: 2018-07-03 09:00-10:00

Var: Skogen

Arrangör: Västsvenska Arenan

Medverkande

Åsa Zetterberg

Chief Digital Officer, Näringsdepartementet

Johanna Snickars

kommunikationschef, Microsoft

Sarah Arlebrink

Stadsjurist, Göteborgs Stad

Ulf Melin

professor management och engineering, Linköpings Universitet

Fredrik Hörstedt

vice rektor nyttiggörande, Chalmers

Ann-Sofie Axelsson

biträdande professor i biblioteks- och informationsvetenskap, akademichef, Högskolan i Borås

Ulrika Lundh Snis

Universitetslektor, Högskolan Väst

Amer Mohammed

head of digital innovations, Stena Line

Moderator: Fredrika Lagergren

vicerektor för samverkan, Göteborgs univeristet