Hur säker är Sveriges infrastruktur?

Är Sveriges infrastruktur uppdaterad för att klara av framtidens utmaningar? Vi ser att digitalisering och ökat fokus på säkerhet behövs för att gemensamt skapa en säker och ekonomisk hållbar infrastruktur där medborgaren kan känna sig trygg. Delar politiker, myndigheter och branschen den bilden?

 

Vi har under året sett en gasbussexplosion i en vägtunnel, rulltrappor som inte fungerar i tunnelbanan för att nämna två exempel i Stockholm, där modern teknik är en säkerhetsrisk. Vi möter många utmaningar, då infrastruktur och dess anläggningar måste klara höga krav på ökad kapacitet och säkerhet. Är samhället villigt att lägga de ekonomiska resurser som krävs för att tekniska installationer ska klara de risker vi står inför i dagens samhälle? PÅ TFIP ser vi en fara om inte tekniska installationer prioriteras i infrastrukturprojekt, vilket gör att risker ökar för medborgaren när det kommer till klimathot, olyckor, terrorism och avbrott på datakommunikation. Hur ser våra politiker och myndigheter på det, och stämmer deras bild med företagen som arbetar fram säkerhetstekniska lösningar?

När: 2019-07-04 14:15-15:00

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: TFIP

Medverkande

Julia Strandberg

Marknads- och kommunikationschef , TFIP

Tomas van Zalingen

VD, TFIP

Björn Wullf

VD, Briab