Hur tar vi oss till jobbet i framtiden? Mobilitet i växande städer. Vad kan vi lära oss av de bästa?

Befolkningen växer snabbt i våra städer. För att kunna färdas effektivt mellan jobb och bostad behöver existerande transportmedel utvecklas och nya komma till. Men vilka är framtidens smarta mobilitetslösningar som både löser de gemensamma utmaningarna och utgår från våra personliga transportbehov?

Framtidens städer är hållbara städer. En av de stora utmaningarna för Göteborg och andra snabbt växande urbana områden är kunna erbjuda smarta, flexibla och hållbara transporter som hanterar stora människoflöden. Så vilka är mobilitetslösningarna som kan möta dessa utmaningar? I detta seminarium vänder vi blicken utåt. Rotterdam är en av de europeiska städer som har kommit längst med att implementera spännande lösningar som är anpassade för både människor och varutransporter. Vad kan vi lära av Rotterdam? Vilka är de största vinsterna med mångfald i mobilitetslösningar? Och vilken möjlighet har Göteborg att ta en ledande roll i utvecklingen? Välkommen att lyssna till ett samtal som rör en av de viktigaste frågorna för framtidens städer.

När: 2019-07-02 13:00-13:45

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Platzer Fastigheter

Medverkande

Caroline Hjelm

CMO, VOI Technology

Kerstin Stenberg

Head of Transformation-Uptime, Volvo Cars

Martin Guit

Strategic Advisor for Mobility and Urban Planning, Municipality of Rotterdam

Naod Habtemichael

kommunalråd, (C), Göteborg Stad

P-G Persson

VD, Platzer fastigheter