Kan vi använda datorspelens drivkraft för att nå unga som varken arbetar eller studerar?

Trots en stark konjunktur finns det unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar. En del av dessa ungdomar har ett starkt spelintresse. Kan vi använda datorspelens drivkraft för att motivera dessa ungdomar att återuppta sina studier eller föra dem närmare arbetsmarknaden?

 

Det är länge sedan arbetslösheten bland unga var på dagens låga nivå. Trots detta finns det unga kvinnor och män som varken arbetar eller studerar. En del av dessa ungdomar har ett starkt intresse för datorspel, spelteknik och spelkultur. Frågan är om vi kan nå fram till dessa ungdomar genom deras spelintresse.

 

Vid seminariet diskuterar vi de generella utmaningar som finns när vi vill nå och förstå ungdomar som varken arbetar eller studerar. Vi belyser hur de motivations- och belöningsmekanismer som finns i dataspel kan användas för att öka interaktionen med och engagemanget hos spelintresserade ungdomar. Till sist frågar vi oss hur ”spelifiering” kan komplettera samhällsinsatser som dessa ungdomar redan möter.
Seminariet utgår från Studio Ludum, ett metodkoncept skapat av spelintresserade ungdomar, forskare vid Högskolan i Skövde och kommuner i Skaraborg. I Studio Ludum används den positiva drivkraften i spel och spelkultur för att föra ungdomar närmare skolan eller ett arbete.

När: 2018-07-02 12:00-13:00

Var: Havet

Arrangör: Högskolan i Skövde

Medverkande

Adam Palmquist

utvecklingsledare, Insert Coin

Isabel Eriksson

kulturstrateg, Skaraborgs kommunalförbund

Katrin Dannberg

adjunkt i medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde

Moderator: Per Strömbäck

Talesperson, dataspelsbranschen