Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion

Många lever i tron om att vår konsumtion minskar. Statistik visar på motsatsen. Våra köpbeteenden måste ändras samtidigt som vi vill skapa tillväxt. Hur får vi den ekvationen att gå ihop?

Varor och tjänster påverkar miljön under hela livscykeln; under tillverkning, användning, återbruk, återvinning av material, hantering av avfall och transporter i alla led. Vi måste minska vår miljöpåverkan i Sverige för att nå uppsatta miljömål. Men hur minskar vi vår miljöpåverkan samtidigt som vi skapar tillväxt för svenskt näringsliv?

Dagens affärsmodeller behöver ses över och även våra val som konsument. För det borde inte vara omöjligt att göra affärer på ett hållbart sätt. I handelsstaden Borås pågår olika forsknings- och samverkansprojekt inom hållbar konsumtion. I de framarbetade affärsmodellerna handlar inte vinsterna endast om miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, ökad sysselsättning och tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden.

Vid seminariet presenteras en unik studie om framtidens konsumtionstrender gjord av Kairos Futures med efterföljande panelsamtal med representanter från politiken, näringslivet och akademin.

När: 2019-07-03 14:15-15:00

Var: Västsvenska Arenan, Havet

Arrangör: Högskolan i Borås, Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren

Medverkande

Fredrik Torberger

Framtidsstrateg, Kairos Future

Gunvor Ericson

Statssekreterare Miljö- och energidepartementet, Regeringskansliet

Erik Bresky

VD, Science Park Borås

Magnus Hjelmér

vardagsekonom, ICA Banken

Johan Trouvé

Moderator, Västsvenska Handelskammaren