Politiker, medborgare och media i det nya demokratiska landskapet – vad kräver framtiden av oss?

Samhället genomgår förändringar, vilket märks inte minst inom medielandskapet. På sociala medier och i tidningars kommentarsfält kan medborgare ha direktkontakt med politiker. Hur påverkar denna utveckling förtroendet för folkvalda och hur ska medborgarna navigera i det ökande informationsflödet?  

 

Det svenska samhället genomgår stora förändringar. Inte minst har medielandskapet förändrats radikalt. På sociala medier och i tidningars kommentarsfält kan medborgare ha direktkontakt med politiker i tidigare slutna forum, exempelvis fullmäktigemöten. Vad får den här utvecklingen för effekt på förtroendet för folkvalda och hur ska medborgarna kunna navigera i det ökande informationsflödet? Förtroendet för medier har också visats sig präglas av ideologisk tillhörighet 

Samtidigt står Sverige inför välfärdsutmaningar som kräver blocköverskridande överenskommelser för att lösa. Det ställs helt nya krav på dagens politiker att både navigera i de långsiktiga samhällsutmaningarna och samtidigt vara tillgänglig i sociala medier. Vid det här seminariet diskuterar vi hur vi upprätthåller förtroendet för demokratin utifrån de nya förutsättningar som växer fram i samhället. I fokus står politikerrollen och vad som krävs för att upprätthålla förtroendet mellan politiker, media och medborgare.  

När: 2019-07-02 09:15-10:00

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Västsvenska Arenan

Medverkande

Magnus Ek

Riksdagsledamot och förbundsordförande, Centerns ungdomsförbund

Cecilia Dalman Eek

Regionpolitiker Västra Götalandsregionen, Socialdemokraterna

Johan Martinsson

Föreståndare SOM-institutet, Göteborgs universitet

Gunilla Grahn-Hinnfors

Moderator, bitr. näringspolitiskchef, Västsvenska Handelskammaren

Martin Karlsson

universitetslektor, Örebro universitet

Emanuel Karlsten

journalist och debattör