Snacka om nyheter – vilka medier väljer unga? Och vad blir den verkligt virala valfrågan?

Ingen annanstans i världen är vi så uppkopplade som i de nordiska länderna. Men tillgång till digitala medier innebär inte automatiskt välinformerade ”medieborgare”.

 

Lindholmen Science Park och Borås Tidning har med stöd av Västra Götalandsregionen satt upp en skuggredaktion med unga journalister, Beta Borås, som jobbar med att avslöja på vilka sätt man kan göra lokal samhällsjournalistik för att locka unga i åldrarna 25–35. Vilka ämnen på vilka plattformar kan få denna målgrupp att intressera sig i de lokala frågorna och den lokala politiken?

Var kommer årets förstagångsväljare i kontakt med valdebatten och vad blir den första verkligt virala valfrågan? Hur gestaltar den sig? Är det en film? Eller är det de traditionella medierna som når genom bruset?

För att öka mediekunnigheten måste politiken gå före och peka ut riktningen. Under våren har en nationell genomlysning av insatser inom medie- och informationskunnighet presenterats för kulturdepartementet och utbildningsdepartementet. Vilka förslag på åtgärder har de? Hur krokar staten och regionerna arm för en nationell strategi som gör oss till världens mediekunnigaste land?

Och så blir det ”Snacka om nyheter” där mediekunnigheten hos politiker och forskare sätts på prov av den unga panelen.

När: 2018-07-02 13:30-14:30

Var: Skogen

Arrangör: Västra Götalandsregionen

Medverkande

Conny Brännberg

(KD), Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Linda Sternö

Akademin Valand Film, Göteborgs Universitet 

Jonathan Falck

Senior advisor, Lindholmen Science Park

Frida Dam Bergstedt

Redaktör, Beta Borås

Jonathan Oskarsson Dahlén

Utvecklare, Beta Borås

Moderator: Katti Hoflin

Kulturchef, Västra Götalandsregionen