”Social washing” – eller förändring på riktigt?

Hur skapar vi ett mer socialt hållbart samhälle? Vad kan det innebära och går det ens att åstadkomma? Mål och regler finns, men vi behöver testa metoder och arbetssätt som ger mer rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner, vilket man gjort i Kungälv. Hur gick det?

 

Kan man verkligen planera ett samhälle till att bli mer socialt hållbart? Och hur gör man i så fall? Det finns tydliga mål och strategier att förhålla sig till, inte minst i och med Agenda 2030. Men vi behöver även testa och utvärdera metoder och arbetssätt för att se om de verkligen gynnar rättvisa och inkluderande städer, kommuner och regioner. Lyssna på forskaren, aktuell med boken Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter, liksom Kungälvs kommun som har gjort en SÖP – Social översiktsplan med ambitionen att förändra på riktigt. Du får även möta boende i områden som vill ha och till och med kräver social hållbarhet. Men hur får vi till det? Och vad behöver politiken för att ta beslut som leder i en socialt hållbar riktning?

När: 2019-07-02 11:45-12:30

Var: Västsvenska Arenan, Skogen

Arrangör: Mistra Urban Futures

Medverkande

Maria Sigroth

Moderator och avdelningschef på miljö- och byggnadsnämnden, Göteborgsregionen GR

Joakim Forsemalm

Docent i Etnologi, Radar arkitektur och planering

Lena Arnfelt

Socialchef, Kungälvs kommun

Ola Terlegård

Ordförande, Hyresgästföreningen Bredfjällsgatan Gropens Gård, Hammarkullen

Andreas Schönström

Kommunalråd i Malmö med ansvar för teknik , Socialdemokraterna